วิธีอนุรักษ์ดนตรีไทย

posted on 07 Sep 2009 11:20 by monjan

1.ใช้เวลาว่างโดยการเล่นดนตรีไทย                                                                                                      

2.ถ้ามีความรู้ในด้านดนตรีไทย เราก็บอกต่อคนรุ่นหลังให้รับรู้                                              

 3.ฟังดนตรีไทย

 4.จัดกัจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ดนตรีไทย

5.เชิญชวนให้คนอื่นที่ไม่รู้หันมาเห็นความสำคัญของดนตรีไทย

Comment

Comment:

Tweet